บริษัท เอพพริฌิเอท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
บริษัท เอพพริฌิเอท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
เป็นผู้ผลิต Animation ชั้นแนวหน้าของประเทศฯ นอกจากนี้ยังผลิตงานต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น Education, โฆษณา ,สารคดี ฯลฯ
มาร่วมเป็นหนึ่งกับเรา และก้าวไปข้างหน้ากับเรา
Benefits
  • -ประกันสังคม
  • -เบี้ยเลี้ยงเมื่อออกงานนอกสถานที่
  • -เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอพพริฌิเอท เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
1/13 ถนนวัชรพล ซอยวัชรพล 10220
See Map