ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับออกงานแสดงสินค้า Trade Show Display Producer เช่น Counter โต๊ะ ชั้นวางสินค้า บอร์ดนิทรรศการ ซุ้ม เวที เป็นต้น มีบริการขาย และให้เช่า เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี
Benefits
- วันหยุดตามวันสำคัญ - มีโบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีเอ็น สมาร์ท โปรดักท์ จำกัด
68 ซอยเอกชัย 76
Khlong Bang Bon Bang Bon Bangkok 10540
See Map