บริษัทฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตพรมแผ่นคุณภาพสูง ส่งออกต่างประเทศและได้รับการรับรองคุณภาพระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
Benefits
  • • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • • ประกันสุขภาพ – ตรวจสุขภาพประจำปี
  • • รถรับ – ส่ง
  • • โบนัส
  • • ชุดพนักงาน
  • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • • ค่าอาหาร ค่ากะ
  • • New Year Party/Outing
  • • Training & Development Program
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
700/117 ม. 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Ban Kao Phan Thong Chon Buri 20160