JobThai
บริษัท ไอ เอส วัน เทคโนโลยี จำกัด
เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการจัดหาบริการติดตั้ง รวมถึงบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบันได ประตู และไม้พื้นสำเร็จรูป โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาทั้งคุณภาพ และการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้ามานานกว่า 20 ปี
Benefits
- คอมมิชชั่น - ค่าน้ำมัน - ประกันสังคม
zero position en
Contacts
บริษัท ไอ เอส วัน เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไอเอส วัน เทคโนโลยี จำกัด
Khlong Tan Nuea Vadhana Bangkok 10110