บริษัท ศรีวิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18พ.ย.45เป็นงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร,โรงงาน,งานโยธาและออกแบบทางวิศวกรรมโยธา บริษัทมีการเติบโตและขยายตัวขึ้นในหลายด้าน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเจริญเติบโต และขยายตัวขึ้นหลายด้าน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขต
การดำเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงการบริหารงานควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มากขึ้น
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสตามผลประกอบการ
  • - OT ล่วงเวลา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ศรีวิชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด
369/4-5 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
Bang Bua Thong Bang Bua Thong Nonthaburi 11110
Website: www.svc.co.th
Directions
  • รถเมล์สาย 127 134 177 516 528
See Map