บริษัท หลงไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านการบุกเบิกพัฒนา และการจัดจำหน่ายสินค้า ที่รวมเป็นบริษัทฯ ระบบเครือข่ายเพียงหนึ่งเดียว ทั้งหมดนี้มีขนาดครอบคลุมตลาดในประเทศไทยระดับสูง นอกจากนั้นยังได้ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังตลาดสินค้านานาชาติ เช่น ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา และประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักแนวความคิด คือ “ซื่อสัตย์, ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม, บุกเบิกพัฒนา, และมีนวัตกรรมใหม่” โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น นำหน้าคู่แข่ง พร้อมทั้งยืนหยัดในหลักการสินค้านวัตกรรมใหม่ สร้างแบรนด์ขึ้นเป็นของตนเอง จนทำให้แบรนด์ “SIGNOR” “BENTWO” “BAOJI” ได้รับการยกย่องชมเชย และได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - อื่นๆตามผลการพิจารณาจากผู้บริหาร
  • - เงินช่วยเหลืองานสวดอภิธรรมสำหรับบิดา-มารดา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
88 หมู่ 8 อาคารหลงไทยทาวเวอร์ ถ.พุทธมลฑลสาย 4
Krathum Lom Sam Phran Nakhon Pathom 73220
ใช้งานแผนที่