บริษัท วันบิต แมทเทอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บสถิติการสนทนาของผู้บริโภคที่อยู่ใน Social Media ต่างๆ เพื่อทำรายงานให้ผู้บริหารได้ใช้ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมและความรู้สึกของผู้บริโภคซึ่งบริโภค สินค้า หรือบริการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วันบิต แมทเทอร์ จำกัด
100/123 อาคารว่องวานิชพลาซ่า ชั้น 3 ถ.พระราม 9
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.onebitmatter.com