บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
บริษัทมหานครไรซ์ จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพสูง สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว มาตรฐานการผลิตของเราได้คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ HACCP และ ISO 9001:2000 ผู้บริหารของบริษัทฯมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวมากว่า 30 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ธุรกิจค้าข้าวในปี พ.ศ. 2494 หลังจากนั้น กำเนิดโรงสีข้าวมหานครธัญกิจ และเป็นผู้ส่งออกข้าว ผู้ผลิตนิตยสารข้าวไทย และเริ่มดำเนินธุรกิจค้าข้าวถุงในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมหานคร”
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. เบี้ยขยัน 4. โบนัสตามผลประกอบการ 5. ปรับเงินเดือนประจำปี 6. เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ เช่น แต่งงาน คลอดบุตร การศึกษาบุตร มรณกรรม 7. เงินกู้ยืม กรณีฉุกเฉิน 8. เครื่องแบบในการทำงาน 9. อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
95/5 หมู่ 9 แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพ
Lam Phakchi Nong Chok Bangkok 10530
เว็บไซต์: http://www.mahanakornrice.com/