บริษัทมหานครไรซ์ จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพสูง สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว มาตรฐานการผลิตของเราได้คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ HACCP และ ISO 9001:2000 ผู้บริหารของบริษัทฯมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวมากว่า 30 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ธุรกิจค้าข้าวในปี พ.ศ. 2494 หลังจากนั้น กำเนิดโรงสีข้าวมหานครธัญกิจ และเป็นผู้ส่งออกข้าว ผู้ผลิตนิตยสารข้าวไทย และเริ่มดำเนินธุรกิจค้าข้าวถุงในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมหานคร”
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. เบี้ยขยัน
  • 4. โบนัสตามผลประกอบการ
  • 5. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 6. เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ เช่น แต่งงาน คลอดบุตร การศึกษาบุตร มรณกรรม
  • 7. เงินกู้ยืม กรณีฉุกเฉิน
  • 8. เครื่องแบบในการทำงาน
  • 9. อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
3 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
Oct 7, 2019
จัดซื้อ
pinlocation
Nong Chok, Bangkok
salary icon
ตามที่ตกลง
2.
Oct 7, 2019
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
pinlocation
Nong Chok, Bangkok
salary icon
ตามที่ตกลง
3.
Oct 7, 2019
Quality Management Representative Manager
pinlocation
Nong Chok, Bangkok
salary icon
ตามที่ตกลง
ติดต่อ
95/5 หมู่ 9
Lam Phakchi Nong Chok Bangkok 10530
โทรศัพท์: 02-186-0178 ต่อ 119
แฟกซ์: 02-186-0179
เว็บไซต์: www.mahanakornrice.com