บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
บริษัทมหานครไรซ์ จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพสูง สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว มาตรฐานการผลิตของเราได้คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ HACCP และ ISO 9001:2000 ผู้บริหารของบริษัทฯมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวมากว่า 30 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ธุรกิจค้าข้าวในปี พ.ศ. 2494 หลังจากนั้น กำเนิดโรงสีข้าวมหานครธัญกิจ และเป็นผู้ส่งออกข้าว ผู้ผลิตนิตยสารข้าวไทย และเริ่มดำเนินธุรกิจค้าข้าวถุงในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ข้าวมหานคร”
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. เบี้ยขยัน
  • 4. โบนัสตามผลประกอบการ
  • 5. ปรับเงินเดือนประจำปี
  • 6. เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ เช่น แต่งงาน คลอดบุตร การศึกษาบุตร มรณกรรม
  • 7. เงินกู้ยืม กรณีฉุกเฉิน
  • 8. เครื่องแบบในการทำงาน
  • 9. อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด
95/5 หมู่ 9
Lam Phakchi Nong Chok Bangkok 10530
เว็บไซต์: www.mahanakornrice.com