บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด
เป็นบริษัทฯ ผลิตแกนกระดาษ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับกระดาษ ( Paper Core , Angle Board)
สวัสดิการ
  • ค่าอาหารวันละ 30 บาท/วัน
  • ค่าครองชีพ 50 บาท/วัน (1300 บาท/วัน)
  • ค่าเบี้ยขยัน 200, 400, 600, 800, 1000
  • ชุดฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเชียเปเปอร์ทิ้ว จำกัด
113 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 13160