บริษัท เอสทีเอ็น เคมิึคอล(ประเทศไทย)จำกัด.
เป็นตัวแทนจำหน่ายขายเคมีภัณฑ์ในกลุ่มตัวทำละลาย (Solvent) โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ทำให้ทางบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และมีระบบจัดการที่มีมาตราฐานสูง
สวัสดิการ
  • -โบนัสประจำปี
  • -ประกันสังคม
  • -สวัสดิการแต่งงาน ลาบวช
  • -อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท เอสทีเอ็น เคมิึคอล(ประเทศไทย)จำกัด.
เลขที่ 69/5 อาคารตั้งฮั่วปัก ตึกเอ ชั้น 6 ห้อง 2 ซ.ศึกษาวิทยา ถ.สีลม
Silom Bang Rak Bangkok 10500
เว็บไซต์: www.stnchemical.com
วิธีการเดินทาง
  • รถประจำทาง , BTS
ใช้งานแผนที่