JobThai
บริษัท กนกวรรณ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นเวลากว่า 30 ปี เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านอาหารในแบรนด์ "กนกวรรณ" มีทั้งคาว-หวาน กว่า 30 รายการ ออกจำหน่ายสู่ตลาดสากลกว่า 10 ประเทศ ในหลายปวีป ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อขยายตลาดต่อไป
Benefits
1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 2. เครื่องแบบพนักงาน 3. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 4. พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี 5. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 6. เบี้ยขยันตามอายุงาน 7. การฝึกอบรม สัมมนาภายนอก/ภายใน 8. สวัสดิการร่วมบำเพ็ญกุศล 9. ค่าลักษณะงานพิเศษ ตามประกาศของบริษัท 10. ตรวจสุขภาพประจำปี 11. ค่าคอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) 12. ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง) 13. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) 14. สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนประจำปี 15. สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
Contacts
บริษัท กนกวรรณฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
256 หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม 95 ถ.เพชรเกษม
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon 74130