Cosmetic Beauty Group
บริษัทนำเข้าเครื่องสำอางค์ ชื่อดังจากต่างประเทศ เพื่่อมาทำการตลาดในเชิงรุก และทำการประชาสมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ บุคคลทุกระดับ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Cosmetic Beauty Group
เปิดรับหลายสาขา อนุสาวรีย์ชัย งามวงศ์วาน ศรีนครินทร์ และขอนแก่น