กำเนิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2549 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระเป๋าทุกชนิด และสินค้าพรี่เมี่ยม
ทั้งส่งออกและภายในประเทศ
สวัสดิการ
  • เงินเดือนตามประสบการณ์
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่านำ้มัน ค่าสึกหร่อ
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด
349 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520
เว็บไซต์: www.north-bag.com
ใช้งานแผนที่