บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสำรวจ และเครื่องมือจักษุแพทย์และอุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา
สวัสดิการ
  • โบนัส, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี,ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
77/162 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 37 ถ.กรุงธนบุรี 10600
เว็บไซต์: www.topcon.co.th
ใช้งานแผนที่