บริษัท เอฟจี เทค เซอร์วิสเซส จำกัด
เปิดดำเนินมาตั้งแต่ปี 2541 ดำเนินธุรกิจงาน Service High Pressur Water jet , Catalyst loading ในงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และงานสร้าง และซ่อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger , Cooler , Fin Fan
Benefits
ประกันสังคม ชุดฟอร์ม สวัสดิการต่างๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอฟจี เทค เซอร์วิสเซส จำกัด
42/2 หมู่ 2
Samnak Thon Ban Chang Rayong 21130
See Map