บริษัท ลี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ดำเนินงานโครงการ เดอะ เทรเชอร์ สีลม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
91 ถ.ปั้น 10500
เว็บไซต์: www.treasuresilom.com
ใช้งานแผนที่