บริษัท อิเล็คทรอนิกส์ เพย์เมนท์ เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “อี-เพย์” ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2005เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ในการเติมเงินสำหรับบริการและสินค้าแบบพรีเพด (ชำระเงินล่วงหน้า) ความง่ายดายแต่สร้างสรรค์ของ อี-เพย์ ช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถเติมเงินให้กับลูกค้าได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีด้วย อี-เพอร์เชสหรือ อี-เวาเชอร์ เพื่อตัดปัญหาเรื่องความเสี่ยงและการเก็บสต๊อคบัตรเติมเงิน อี-เพย์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในเครือ ฮาตาริ เทคโนโลยี และ e-pay (Malaysia) Sdb Bhd ทั้งนี้ e-pay (Malaysia) Sdb Bhd เป็นบริษัทในเครือของ กลุ่มบริษัท ยูโรเน็ท เวิลด์ไวด์ ในแนสแดค ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในการให้บริการเติมเงินสำหรับสินค้าพรีเพด เช่น ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บัตรโทรศัพท์ทางไกล และบัตรเดบิต เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
Electronic Payment Network (Thailand) Co., Ltd.
518/5, 6th floor, Maneeya Center Building, Ploenchit Road 10330