สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือในชื่อย่อ “ส.น.อ.” ซึ่งเป็นที่รู้จัก กันทั่ว ๆ ไป ได้เรี่มจัดตั้ง และจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ – ในขณะทรงพระยศเป็นหม่อมเจ้าวรรณไวทยากร ได้ทรงรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม และใช้ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่ประชุมหลังการจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ ได้ใช้ราชตฤณมัยสมาคมเป็นสถานที่จัดประชุมในระยะแรก ต่อมาไม่นานสมาคมฯ ได้ไปเช่าวังแห่งหนึ่งบนถนนวิทยุเป็นสโมสรโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ บริบูรณ์ เช่นการจัดเลี้ยงดินเนอร์ประจำเดือน มีการลีลาศ โต้วาที และการแสดงต่าง ๆ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกจำนวนมาก ตลอดจนสถานทูตอังกฤษ และชาวอังกฤษที่พำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยความกรุณาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลตรีหม่อมทวีวงศ์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ สมาคมฯ จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตำบลคลองตัน พร้อมกับเงิน 2 ล้านบาท เป็นค่าชดเชยในการก่อสร้างที่ทำการใหม่ของสมาคมฯ ซึ่งในขณะนี้ประกอบไปด้วยสนามเทนนิส สระว่ายน้ำ ห้องประชุม และห้องอเนกประสงค์ปัจจุบันนี้ จำนวนสมาชิกที่มาใช้บริการของสโมสรได้ลดน้อยกว่าเดิม ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากมีสโมสรใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย และมีบริการและกิจกรรมที่เพียบพร้อมกว่า เมื่อเทียบกับสโมสรแห่งนี้ของเรา ซึ่งมีอายุถึง 77 ปี แล้ว
Benefits
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
There are currently no positions available.
Contacts
สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1938 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 10310
Website: www.oesa.or.th