เราเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษางานด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการงานด้านการสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้กับบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย
HR Professional Solution Company is established to support the attainment of the corporate organization in the human resources strategic business plan and objectives. We are a broad-based human resources service for local and multinational corporations conducting operations in Thailand. Our team is deeply knowledgeable about the human resources management for recruitment, employee outsourcing, organizational development and visa work-permit consulting.
Company Background :
Our customer is one of the first few companies which have been given permission to run the currency exchange business legitimately. With over thirty years of experience, determination and dedication, the company has set a new standard in the entire currency exchange industry.
There are currently no positions available.
Contacts
HR Professional Solution Co., Ltd.
Level 17 Alma Link Building, No. 25, Chidlom, Ploenchit,
Lumphini Pathum Wan Bangkok 10330