บริษัท แกรนเดอร์ การ์เมนท์ จำกัด
บริษัท แกรนเดอร์ การ์้เมนท์ จำกัด
เลขที่ 7 ซ.เพชรเกษม47/2 แขวงบางแค เขตบางแค
กทม. 10160( ตรงข้ามเดอร์มอล์ บางแค )
ทำกิจการเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกต่างประเทศ
เปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 16 ปี
ต้องการขยายกิจการพร้อมรับผู้มีความสามารถในการทำงานด้านการ์เมนท์มาร่วมงาน
Benefits
  • (1) หอพักพนักงาน
  • (2) งานเลี้ยงบริษัท
  • (3) เบี้ยขยันประจำปี
  • (4) พักร้อนประจำปี
  • (5) โบนัสพนักงานตามผลงานและผลประกอบการบริษัท
  • (6) ประกันสัมคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แกรนเดอร์ การ์เมนท์ จำกัด
เลขที่ 7 10160
See Map