JobThai
บริษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรียล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2524 โดยได้เริ่มจากการผลิตสินค้าประเภท ใยมะพร้าวสำหรับทำเบาะรถยนต์ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมที่นอน ภายใต้เครื่องหมายการค้า สายทิพย์ โดยเน้นการผลิตที่นอนใยมะพร้าวเป็นหลัก และได้ค่อย ๆ พัฒนาสายการผลิตสู่ที่นอนฟองน้ำ ที่นอนสปริง ที่นอนฟองน้ำอัด และที่นอนยางพารา เป็นต้น รวมทั้งยังขยายผลิตภัณฑ์สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนประเภทอื่น ๆ เช่น หมอนหนุน และหมอนข้าง เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรียล จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องนอน ที่มีตลาดอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่หลากหลาย เช่น เลอศยา บัวหลวง คู่ขวัญ ปาริชาต มาริน่า มาริโกลด์ แฟกซ์ เป็นต้น
Benefits
1. โบนัสประจำปี 2. ท่องเที่ยวประจำปี 3. อาหารกลางวันฟรี 4. ทำงานครบ1เดือนชุดฟอร์ม3ตัว ครบ1ปี 5 ตัว
zero position en
Contacts
บริษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรียล จำกัด
3 ซอยบางกระดี่ 11
Samae Dam Bang Khun Thian Bangkok 10150