บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด
บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาของผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีความต้องการผู้ที่สนใจในการทำงานด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความตระหนัก เพื่อที่จะเป็นทีมงานคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - โบนัส
  • - การพิจารณาเงินเดือนประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด
8/74 ซอย 01 ถนนกาญจนาภิเษก 10/1 10230