บริษัท โจวิท จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างนักลงทุนไทยกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการส่งเสริมจาก Board of Investment (BOI) บริษัทฯ เพียบพร้อมไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถหลากหลายในการออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภท 2D graphics, 3D graphic, CAD application, simulator, Games, 3D models, image processing และ CAD data entry เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โจวิท จำกัด
54 อาคารบีบี ชั้น 13 ห้อง 1302 สุขุมวิท 21 (อโศก) 10110
Website: www.jowit.com
See Map