บริษัท เอสเซลอินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
บริษัทเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับเงิน เป็นผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ บริษัทกำลังขยายงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
Benefits
  • ประกันสังคม, โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสเซลอินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด
729/160-165 ถนนรัชดาภิเษก 10120