JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปโลหะ
Benefits
- รถรับ-ส่ง, ชุดยูนิฟอร์ม, อุปกรณ์ความปลอดภัย, ค่าอาหาร - ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม - เบี้ยขยัน, ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
zero position en
Contacts
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
60/6 ม.3
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140