ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแปรรูปโลหะ
Benefits
  • - รถรับ-ส่ง, ชุดยูนิฟอร์ม, อุปกรณ์ความปลอดภัย, ค่าอาหาร
  • - ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน, ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
60/6 ม.3
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
Website: www.ssscth.com