บริษัท ครีเอทีฟ พรินท์แอนด์ดีไซน์ จำกัด
บริษัท ครีเอทีฟ พรินท์แอนด์ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ผลิตป้ายสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น แผ่นป้ายความปลอดภัยทุกชนิด ป้ายบอร์ด ต่างๆ ในโรงงาน ป้ายสติกเกอร์ รวมทั้ง ป้ายไวนิล และงานป้ายโฆษณาทั่วไป
อัตราเงินเดือน 12000 - 15000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน 300-400-500 บาท (เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
  • ค่าอาหาร(เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
  • ค่าน้ำมันรถ (เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ)
  • บริษัท ครีเอทีฟ พรินท์แอนด์ดีไซน์ จำกัด
    147/9 ม. 4 อีสเทิร์นซีบอร์ด 21140