JobThai
ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2539 เพื่อบริการการทำเหมืองแร่และการก่อสร้างให้กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทั่วเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทมีชื่อเสียงในภาคการทำงานเหมืองแร่และงานวิศวกรรมโยธา ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับทองคำและถ่านหิน โดยบริษัทโลตัสฮอลฯ รับเหมาจากผู้ที่ได้รับสัมปทานบัตรในการทำเหมือง บริษัทโลตัสฮอลฯ มี 2 โครงการในขณะนี้คือเหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร และเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง
Benefits
- บ้านพัก ค่าน้ำ - ไฟ-ฟรี - อาหารฟรี - เบี้ยขยัน - โบนัส - ยูนิฟอร์ม - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ฯลฯ
zero position en
Contacts
บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
99 หมู่ 9
Khao Chet Luk Tap Khlo Phichit 66230