บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด
โรงงานสกัดน้ำมันรำข้าว เปิดกิจการตั้งแต่ปี 2549
Benefits
  • 1 ประกันสังคม
  • 2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3 ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
  • 4 โบนัสขึ้นกับผลประกอบการของ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด
102 อาคารอรรถกระวี 2 ชั้น 6 ซอยอารี ถ.สุขุมวิท26
Khlong Tan Khlong Toei Bangkok 10110