บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า และจัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้า อาทิเช่น แม็คโคร, บิ๊กซี, ท๊อป, เนสเลย์ เป็นต้น บริษัทกำลังมีการขยายงาน และต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก
Benefits
 • สำหรับพนักงานประจำ
 • - เครื่องแบบพนักงาน,รองเท้านิรภัย
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่ม
 • - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร
 • - ค่าทันตกรรม (นอกเหนือจากประกันสังคม)
 • - เงินของขวัญแต่งงาน,คลอดบุตร ,พนักงานเสียชีวิต,สามีภรรยาเสียชีวิต ,บุตรเสียชีวิต,บิดามารดาเสียชีวิต
 • - ทุนศึกษาต่อ ทุนเรียนภาษาอังกฤษ ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • - ลาพักร้อน 14-18 วันต่อปี ลากิจ 3 วัน
 • - รางวัลเชิดชูเกียรติกรณีอยู่ครบอายุงาน
 • - อื่นๆ เช่น งานปีใหม่ กิจกรรมนอกสถานที่ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
6/6 หมู่ 1
Phayom Wang Noi Phra Nakhon Si Ayutthaya 13170
Website: www.dhl.co.th