บริษัท ออล สเปเชียลตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
บริษัทที่เชียวชาญการขนส่งสินค้าประเภท พืชผักผลไม้ อาหารแช่แข็ง ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิพิเศษรวมไปถึงสินค้าประเภทสารเคมี (ที่เป็นอัตรายและไม่อันตราย) โดยสามารถให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่บริการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
Benefits
  • - ประกันกลุ่ม
  • - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ออล สเปเชียลตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
เอสวีซิตี้ อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 24 เลขที่ 898/41 ถนนพระราม 3
Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
See Map