เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นยี้ห้อ "ดั๊กแฮมส์" สำหรับรถยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม
Benefits
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ, ประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดั๊กแฮมส์ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
180-184 อาคารศรีกรุงวัฒนา ชั้น 4 ถ.ราชวงศ์
Chakkawat Samphanthawong Bangkok 10100