บริษัท เวิลด์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด
World Integrator Company Limited provide you with logistics support and management solutions and customized air, inland, sea freight
บริษัทให้บริการเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าทั้งในและนอกประเทศ และเน้นในเรื่องของการทำพิธีการทางศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก และรับบรรจุหีบห่อ และตีลังไม้ บริษัทเปิดให้บริการมาเป็นเวลา 6 ปี มีพนักงานทั้งหมดจำนวน 20 คน
Benefits
  • -ประกันสังคมให้ในกรณีที่ผ่านการทดสอบ
  • -บริษัทอาจจะมีโบนัสถ้าในกรณีที่บริษัททำยอดได้ถึงเป้าหมาย
  • - มี OT ในกรณีที่ต้องทำงานล่วงเวลา
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เวิลด์ อินทิเกรเตอร์ จำกัด
120/169-170 ถนนราชปรารภ
Thanon Phetchaburi Ratchathewi Bangkok 10400
See Map