บริษัท ประภากิจ จำกัด
ประกอบกิจการมานานกว่า 40ปี
ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ทั้งปลีก และส่ง
เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณไฟฟ้าโรงงานของฮิตาชิในประเทศไทย
Benefits
  • -เบี้ยขยันในแต่ละเดือน
  • -โบนัส
  • -ค่าเล่าเรียนบุตร
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ประภากิจ จำกัด
1964-6 ถนนบรรทัดทอง 10330