บริษัท ยะลายูนิเซอร์วิส จำกัด
ศูนย์จัดจำหน่ายของบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง รับผิดชอบเขตการขาย จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส สินค้าแบรนด์ บรีส โอโม คอมฟอร์ท ซันไลต์ ซันซิล โดฟ เคลียร์ พอนส์ด วาสลีน ซิตร้า คนอร์ เบสท์ฟู้ดส์ ลิปตัน
Benefits
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม ประกันชีวิต
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยะลายูนิเซอร์วิส จำกัด
29 ซอย2 ถ.ภูมาชีพ ต.สะเตง อ.เมือง 95000