บริษัท ยะลายูนิเซอร์วิส จำกัด
ศูนย์จัดจำหน่ายของบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง
รับผิดชอบเขตการขาย จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส
สินค้าแบรนด์ บรีส โอโม คอมฟอร์ท ซันไลต์ ซันซิล โดฟ เคลียร์ พอนส์ด วาสลีน ซิตร้า คนอร์ เบสท์ฟู้ดส์ ลิปตัน
Benefits
  • เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ประกันสังคม ประกันชีวิต
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ยะลายูนิเซอร์วิส จำกัด
29 ซอย2 ถ.ภูมาชีพ ต.สะเตง อ.เมือง 95000