บริษัท ดับเบิ้ลคลิ๊ก อาร์คิเทค จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลคลิก อาร์คิเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการงานด้านงานออกแบบ และวางผัง งานสถาปัตยกรรม ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างสรรค์ งานออกแบบสถาปัตยกรรมระดับมืออาชีพ ให้เป็นที่แพร่หลาย ในวงกว้าง
โดยให้บริการงานด้านงานออกแบบ และวางผัง งานสถาปัตยกรรม ทั้งงานสถาปัตยกรรมเพื่อพักอาศัย, เพื่อการพานิชย์ ครอบคลุมรูปแบบงานสถาปัตยกรรม ดังนี้
อาคาร สำนักงาน
อาคารเพื่อการพานิชย์ อาคารสรรพสินค้า
โรงแรม และรีสอร์ท
อาคารด้านศาสนา
อาคารเพื่อพักอาศัย
บ้านส่วนตัว
Type of services provided include:
Project study
Site analysis
Law and regulation analysis
Programming
Master planning
Architectural design
Benefits
  • เงินเดือนออกตรง, ประกันสังคม, โบนัส, ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดับเบิ้ลคลิ๊ก อาร์คิเทค จำกัด
ถ.สายไหม
Sai Mai Sai Mai Bangkok 12220