บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด ดำเนินกิจการให้บริการด้านการออกแบบ และติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบเครื่องกลและปรับอากาศ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบท่อลม ระบบน้ำหล่อเย็น งานต่อเติมอาคาร เป็นต้น
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ยูนิฟอร์ม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซาลเมค เพาเวอร์ จำกัด
403/4 ถนนประชาสรรค์ 24000