บริษัท ยูนิค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ออกแบบ กราฟฟิค การสร้างแบรนด์ การจัดกิจกรรม (EVENT) ต่าง ๆ และธุรกิจการท่องเที่ยว
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูนิค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
193/56 อาคารเลครัชดา ชั้น 14 ถ.รัชดาภิเษก 10110
เว็บไซต์: www.unique-communication.co.th
ใช้งานแผนที่