บริษัท ห้องเย็นชัยวรุตม์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจ ส่งออกสัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง
Benefits
ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ห้องเย็นชัยวรุตม์ จำกัด
58/1 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย
Bang Nam Chuet Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000