บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
Open Source Technology Co.,Ltd. เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการบริหารงานโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hospital OS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” จากมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่3 ประจำปี 2550 และรางวัลชนะเลิศโครงการ Thailand ICT Award 2009 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ปี 2553 เรามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ภายใต้เทคโนโลยี Open Source
Benefits
เงินเดือน และการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด) ประกันสังคม ประกันชีวิตแบบหมู่ สัมมนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ วันหยุดพักผ่อนประจำปี
Contacts
บริษัท โอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด
88/9 หมู่ 2 อาคารซอฟต์แวร์พาร์คภูเก็ต ชั้น 2
Wichit Mueang Phuket Phuket 83000
See Map