ไพดี้ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด เลขที่ใบอนุญาติ 13 1 09 0002 59 ทดสอบ-ประเมิน ฝึกกิจกรรมบำบัด และ กระตุ้น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่มีปัญหา ด้านพัฒนาการ พฤติกรรม การเรียนรู้ ส่งเสริมด้านทักษะชีวิต ( เด็กออทิศติก สมาธิสั้น Aspergor , LD ) เปิดบริการตังแต่ พศ. 2550 เวลาทำการ 9.00-19.00 น ให้การบริการ . สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ .ทดสอบ-ประเมิน ความบกพร่องเฉพาะทาง . ฝึก-บำบัด . ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ . ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียน . ฝึกทักษะให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง . ช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณณ์และพฤติกรรม . ช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติของการสื่อความหมายทางภาษาและการพูด โดย นักบำบัดวิชาชีพต่างๆ ( นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ )
Benefits
- ประกันสังคม - วันหยุดปกติ 1 วัน/ สัปดาห์ - วันหยุด นักขัตฤกษ์ - วันหยุดพักร้อน
There are currently no positions available.
Contacts
ไพดี้ คลินิกกิจกรรมบำบัด
11/11 หมู่5 ถนนลำลูกกา คลองสอง
Khu Khot Lam Luk Ka Pathum Thani 12130
Directions
ถนนพหลโยธินติดสนามกีฬาธุปเตมีย์ เจ้าปากทางเข้าถนนลำลูกกา ประมาณ 2กม จะข้ามสะพาน และแยกไฟแดง (ด้านซ้ายเป็น ปากทางหมู่บ้านฟ้าคราม)บริษัท ไพดี้ จะอยู่ ด้านขวามือเป็นอาคารพานิชย์ สีส้ม ตั้งอยู่ใกล้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
See Map