บริษัท มิโนรุ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ และชิ้นส่วนพลาสติกทั่วไป
Benefits
  • (สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทฯ)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มิโนรุ (ไทยแลนด์) จำกัด
300/50 หมู่1 (เหมราชใหม่) 21140