บริษัท ไดกะ โคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทฯ เป็นผู้นำการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์เคลือบด้วยพลาสติก ส่งออกไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถ เพิื่อร่วมงานกับองค์กรโดยด่วน เพื่อรองรับการผลิตดังนี้
Benefits
1. เครื่องแบบพนักงานปีแรก 3 ชุด ปีต่อ ๆ ไป 2 ชุดฟรี 2. อาหารกลางวันและอาหารเย็น (กรณีทำโอที) 3. รถตู้รับส่ง สายบางพลี-บางบ่อ, ชลบุรี-บางทราย, พนัสนิคม, ฉะเชิงเทรา, โรงไฟฟ้าบางปะกง, เกาะโพธิ์-สระสี่เหลี่ยม-บ้านโพธิ์, คลองสวน-ลาดกระบัง 4. บรรจุเป็นพนักงานประจำ, ประกันชีวิต, ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว และสวัสดิการอื่น ๆ ตามนโยบายของทางบริษัทฯ 5. เบี้ยขยันเดือนละ 1,000 บาท
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไดกะ โคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด
700/404 ม.7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Don Hua Lo Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
See Map