บริษัท ชยานันต์ จิวเวลรี่ แมนูแฟตเจอร์ จำกัด
ดำเนินผลิตและจัดและจัดจำหน่ายเครื่องประดับ
สวัสดิการ
  • - ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชยานันต์ จิวเวลรี่ แมนูแฟตเจอร์ จำกัด
149/31 10500