จำหน่ายและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบเสียงตามสาย
Benefits
  • เงินเดือนประจำ โบนัส คอมมิสชั่น (ฝ่ายขาย) เบี้ยเลี้ยง
  • โอที ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. คอนโทรล ซิสเท็ม จำกัด
200/52-53 หมู่ 2 ถ. แจ้งวัฒนะ 10210
Website: www.cmscctv.com
See Map