JobThai
บริษัท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อ ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวด ล้อม รวมทั้งสาธารณูประโภคต่าง ๆ เช่น ระบบ บำบัดมลภาวะทางอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและงาน ท่อ ระบบน้ำดี งานโครงสร้างเหล็ก ออกแบบและ ติดตั้งเครื่องจักร และงานโยธาที่เกี่ยวข้องสำหรับ ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ ของการเสนอราคา ประกวดราคา หรือรับงานใน ลักษณะ TURNKEY SERVICE และให้บริการ หลังการขายด้วยความเต็มใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญและพนักงานที่มีความชำนาญและ ประสบการณ์สูงมาหลายปี
Benefits
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - ที่พักสำหรับผู้มาจากต่างจังหวัด
zero position en
Contacts
บริษัท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
230 / 15 หมู่ที่ 6 ซ.กำนันเติม ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง 24130