บริษัท มิแร อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนสายไฟอีเล็คทรอนิกส์
Benefits
  • เงินเดือน ตามตกลง , เบี้ยขยัน, ค่าตำแหน่ง,โบนัส,ประกันสังคมค่าอาหาร,ข้าวกลางวันฟรี,รถรับส่ง
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มิแร อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
68 ม.1 20150