JobThai
Realistic Company Limited
เป็นตัวกลางในการจัดหาสินค้า เพื่อให้บริการแก่บริษัทในกลุ่มงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้แก่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี, งานโครงสร้างระบบท่อนำส่งแก๊ส, งานฉนวนหุ้มท่อ, งานติดตั้งโครงสร้างนั่งร้าน, งานเคลือบป้องกันพื้นผิวโครงสร้างของงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และอื่นๆ
zero position en
Contacts
Realistic Company Limited
71/2 หมู่ 3 20150