บริษัทมิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสาขาของบริษัทมิโตโยะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและเปิดดำเนินการมากว่า 60 ปี บริษัทของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอื่นๆ
ทางบริษัทมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายฐานการผลิต
Benefits
 • ค่าเดินทาง 1500/ด
 • ค่าเช่าบ้าน 700/ด
 • ค่าความเสี่ยง(บางตำแหน่ง) 1500/ด
 • ค่าโปรโมต(หัวหน้างาน)500-2000/ด
 • ค่าอาหาร 40/ว
 • ค่าอหารโอที 40/ว
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ(กรณีเข้ากะกลางคืน) 90/ว
 • เบี้ยขยันประจำเดือน 200/400/600
 • เบี้ยขยันประจำปี 2000/ปี
 • เงินกินเลี้ยงกลุ่ม 800/ปี
 • ประกันอุบัติเหตุ/ชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
700/909 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 9
Nong Kakha Phan Thong Chon Buri 20160