บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ในเครือ IT Group ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี ตั้งอยู่ที่ อาคารพหลโยธิน เซ็นเตอร์ เป็นบริษัทฯ ให้บริการให้เช่าสำนักงานแก่องค์กร/บริษัทต่างๆ บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยทำหน้าที่เป็นบริษัทกลางให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศไทย ผลการดำเนินงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าบริษัทได้ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้บริษัทได้นำระบบเดียวกันนี้เข้ามาให้บริการกับลูกค้าภายในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับต่างประเทศ บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัดนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) ผ่านระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Healthcard Network) โดยให้บริการด้านการบริหารข้อมูลสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมสำหรับบริษัทประกันองค์กรเอกชนและรัฐบาล บริษัท เมดิเฮลท์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งบริษัทในเครือบริษัท เมดิลิงค์ โกลบอลกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดแห่งแรกในทวีปเอเชีย เพื่อตอบสนองความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจและทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ ผู้ประกันตน บริษัทประกัน/ตัวแทน และผู้ให้บริการทางการแพทย์ไม่ว่าปัญหาต่างๆ จะมีความสลับซับซ้อนมากน้อยเพียงใด ที่สนใจมีสำนักงานในย่านธุรกิจแห่งนี้ ซึ่งลูกค้าปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม AIS และองค์กรรัฐวิสาหกิจ "บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากคุณได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา"
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ ( OPD) - ประกันสังคม - โอที -ค่าโทรศัพท์,ค่าเดินทาง - หยุดพักผ่อนประจำปี - เงิน หรือสิ่งของช่วยเหลือพนักงาน กรณีแต่งงาน คลอดบุตร เสียชีวิต - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
404 อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น 1 http://medihealth.services/
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
วิธีการเดินทาง
1. จากอนุสาวรีย์ นั่งรถที่มุ่งไปจตุจักร รถเมล์สาย 29,28 ,39, 510,8 ลงป้าย ตชด. 2. BTS สถานีอารีย์ ลงฝั่ง ลา วิลล่า ทางออกที่ 4
ใช้งานแผนที่