บริษัท ไทย เพร็คซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ก่อตั้งเมื่อ กุมภาพันธ์ 2550 ประเภทธุรกิจ : เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับงานฉีดไดคาสติงและออกแบบการผลิต
Benefits
 • ค่าอาหาร
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่าคอมมิชชั่น(เฉพาะตำแหน่งวิศวกรขาย)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพหมู่
 • โบนัส
 • ค่าน้ำมันและค่าเสื่อมรถ (เฉพาะตำแหน่งวิศวกรขาย)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท ไทย เพร็คซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  99/10 หมู่ที่ 2
  Ban Kao Phan Thong Chon Buri 20160
  See Map